Russian|English
137.74.4.167:5555
6/25
Criminal Russia
137.74.4.167:4075
4/30
Russia
137.74.4.167:5001
1/50
Russia
137.74.4.167:6666
0/100
dm_overwatch
137.74.4.167:27020
0/10
cs_office
137.74.4.167:27027
0/16
Russian
54.38.205.64:7777
0/50
RU|UA|KZ
137.74.4.167:3732
0/30
Criminal Russia
137.74.4.167:6561
0/30
world
137.74.4.167:25329
0/100
Russian
137.74.4.167:8250
0/50
slash_subway
137.74.4.167:26162
0/10
Russian
137.74.4.167:3487
0/30
Criminal Russia
137.74.4.167:5002
0/50
Russia
137.74.4.167:5000
0/50
RU
51.38.156.218:7777
0/50
-
137.74.4.167:5004
0/50
None
137.74.4.167:22022
0/50
Russia
137.74.4.167:4517
0/30